Adatvédelmi irányelvek

Általános adatkezelési tájékoztató WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU használatához

(azon cégek számára, ahol a személyes adatok kezelése nem csak járulékos része a szolgáltatásnak, hanem az az adatok kezelésén alapszik, pl. fizetős szakmai, szakértői adatbázisok, stb.)

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával és a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével kívánja tenni.

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU kiemelten fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelésének szabályait, módját, valamint ezek legfontosabb jellemzőit.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU üzemeltetője a „Peninsula Resort Zrt” kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 8237 Tihany, Rév u. 7.

E-mail címünk: privacy@tyc.hu

Webcímünk: https://tihanyyachtclub.hu/

Telefonszámunk: +36 70 426

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

Miután Ön megadta személyes adatait, azok valódiságáért és pontosságért a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU felel.

Lényeges, hogy azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU által kezelt személyes adataival kapcsolatban? Kérheti az adatainak

módosítását : a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

– törlését, illetve zárolását : a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére – a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatás.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében.

Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli.

A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU-hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

A WWW.DOMAINNEV.HU-N REGISZTRÁLT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU regisztrált felhasználóinak adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU a regisztrált tagjainak alábbi adatait kezeli:név, email, jelszó

Ezenkívül megadhat adatokat a: telefonszámra és a lakcímre vonatkozóan.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált érintett igénybe vegye a honlap szolgáltatásait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU kijelölt munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a Creative Management Kft.szerverein tároljuk.

A Creative Management Kft. csatlakozott az adatvédelmi tájékoztatónkhoz és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük: Creative Management Kft.

Email: support@cmhost.hu

Adatkezelési tájékoztató:  https://cmhost.hu

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A WWW.TIHANYYACHTCLUB.HU az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) szerverein tároljuk.

A The Rocket Science Group LLC csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük:

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Attn. Privacy Officer
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Email: privacy@mailchimp.com

Adatkezelési tájékoztató:  https://mailchimp.com/legal/

Az emailek küldését a The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) szoftverével végezzük, melynek során az adatok a szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat.

A The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)  a következő címeken elérhető:

Postai címük:

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Attn. Privacy Officer
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Webcímük: https://mailchimp.com/

Adatkezelési tájékoztatójuk: https://mailchimp.com/legal/

(a) MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, if the Customer’s billing address on the applicable Order Form is located in the EEA, UK or Switzerland; or

(b) MailerLite, Inc., a Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States, if the Customer’s billing address on the applicable Order Form is located anywhere else in the world.

Email: info@mailerlite.com

Weboldal: https://www.mailerlite.com

Adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

https://www.mailerlite.com/legal/data-processing-agreement